Lá trúc – Lá chanh thái – chanh Kaffir

200,000 

Gọi đặt hàng
Chỉ đường