Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Podcast Bessel Van Der Kolk: Het Belang Van Traumabehandeling In Gesprekken.

Podcast Bessel Van Der Kolk: Het Belang Van Traumabehandeling In Gesprekken.

Bessel van der Kolk — How Trauma Lodges in the Body, Revisited

Podcast Bessel Van Der Kolk: Het Belang Van Traumabehandeling In Gesprekken.

Bessel Van Der Kolk — How Trauma Lodges In The Body, Revisited

Keywords searched by users: podcast bessel van der kolk ted talk bessel van der kolk, bessel van der kolk website, bessel van der kolk hypervigilance, what is trauma bessel van der kolk, bessel van der kolk – how to detoxify the body from trauma, bessel van der kolk 2023, bessel van der kolk books, bessel van der kolk interview

Podcast Bessel van der Kolk

Bessel van der Kolk is een vooraanstaand klinisch psychiater en expert op het gebied van trauma en posttraumatische stressstoornis (PTSS). Zijn werk heeft een grote invloed gehad op het begrip en de behandeling van trauma, en hij heeft vele inzichten gedeeld via zijn boeken, lezingen en podcasts. In deze podcast van Bessel van der Kolk wordt dieper ingegaan op zijn werk en ideeën. Dit artikel richt zich op het bespreken van verschillende aspecten van zijn werk en het bieden van een diepgaande kennis van het onderwerp.

1. Achtergrondinformatie over Bessel van der Kolk

Bessel van der Kolk is geboren in Nederland en heeft zijn medische opleiding gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is momenteel werkzaam als psychiater en de oprichter van het Trauma Research Foundation in Boston, Massachusetts. Hij heeft vele jaren gewijd aan het bestuderen van de effecten van trauma op het lichaam en de geest.

Van der Kolk is wereldwijd bekend geworden door zijn boek “The Body Keeps the Score” uit 2014, waarin hij inzicht geeft in de langetermijneffecten van trauma op het menselijk lichaam en de geest. Dit boek heeft veel lof gekregen van zowel professionals als het grote publiek en heeft geholpen om trauma en PTSS meer bespreekbaar te maken.

2. De betekenis van “The Body Keeps the Score”

“The Body Keeps the Score” is een boek geschreven door Bessel van der Kolk, waarin hij de impact van trauma op het lichaam en de hersenen onderzoekt. De titel verwijst naar het idee dat het lichaam trauma opslaat en dat dit een grote invloed heeft op het welzijn van een persoon.

Van der Kolk legt uit dat traumatische ervaringen kunnen leiden tot langdurige veranderingen in de hersenen en het zenuwstelsel. Hij onderzoekt hoe deze veranderingen leiden tot symptomen zoals dissociatie, hypervigilantie en flashback. Door inzicht te bieden in hoe het lichaam en de geest reageren op trauma, streeft van der Kolk ernaar om effectieve behandelmethoden te ontwikkelen.

3. Belangrijkste concepten in het werk van Bessel van der Kolk

In zijn werk heeft Bessel van der Kolk verschillende belangrijke concepten geïntroduceerd die hebben bijgedragen aan ons begrip van trauma en PTSS. Enkele van deze concepten zijn:

– Het idee dat trauma niet alleen een psychologisch fenomeen is, maar ook een fysieke impact heeft op het lichaam.
– Het belang van lichaamsgerichte therapieën, zoals yoga en mindfulness, bij het behandelen van trauma.
– Het concept van “geheugenherstel” waarbij het opnieuw beleven van traumatische herinneringen kan leiden tot genezing en herstel.
– De rol van interpersoonlijke relaties in het herstel van trauma. Van der Kolk benadrukt dat veilige en ondersteunende relaties essentieel zijn voor herstel.

4. Trauma en de impact op het lichaam

Trauma kan een diepgaande impact hebben op het lichaam en de algehele gezondheid van een persoon. Het kan leiden tot fysieke symptomen zoals chronische pijn, migraine, maag- en darmproblemen en slaapstoornissen. Van der Kolk legt uit dat deze symptomen het gevolg zijn van de verstoring van het zenuwstelsel als reactie op trauma.

Van der Kolk benadrukt het belang van lichaamsgerichte therapieën bij de behandeling van trauma. Deze therapieën, zoals yoga, dans en aanrakingstherapie, stellen individuen in staat om contact te maken met hun lichaam en de spanning en blokkades die zijn ontstaan als gevolg van trauma los te laten.

5. Behandelingen en therapieën voor trauma

Bessel van der Kolk pleit voor een holistische benadering van traumabehandeling, waarbij zowel het lichaam als de geest worden betrokken. Enkele van de behandelingen en therapieën die hij ondersteunt zijn onder andere:

– EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), een therapie die helpt bij het verwerken van traumatische ervaringen door middel van oogbewegingen.
– Lichaamsgerichte therapieën, zoals yoga, dans en massage, om contact te maken met het lichaam en trauma te verwerken.
– Medicatie, zoals SSRI’s (selectieve serotonineheropnameremmers), om symptomen van PTSS te verminderen.

Het is belangrijk op te merken dat de behandelmethoden voor trauma variëren afhankelijk van de individuele behoeften en dat een professionele beoordeling en begeleiding essentieel zijn.

6. De invloed van trauma op de hersenen

Bessel van der Kolk heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de impact van trauma op de hersenen. Hij heeft ontdekt dat traumatische ervaringen leiden tot veranderingen in de hersenen, met name in de gebieden die verantwoordelijk zijn voor geheugen, emotieregulatie en stressrespons.

Trauma kan leiden tot een verhoogde activiteit in de amygdala, het deel van de hersenen dat betrokken is bij emotionele reacties en angst. Dit kan leiden tot een overgevoeligheid voor dreiging en een verhoogd gevoel van hypervigilantie.

Van der Kolk onderzoekt manieren om de hersenen te “detoxificeren” van trauma door middel van verschillende therapieën en technieken. Hij streeft ernaar om mensen te helpen hun hersenen opnieuw te bedraden en gezonde patronen van reactie op te bouwen.

7. Toepassing van Bessel van der Kolk’s werk in de praktijk

Het werk van Bessel van der Kolk heeft geleid tot nieuwe benaderingen en behandelmethoden voor trauma in de klinische praktijk. Zijn inzichten hebben professionals geholpen om een meer holistische benadering van trauma te omarmen en hebben geleid tot nieuwe behandelingen die gericht zijn op het lichaam en de geest.

Van der Kolk heeft ook verschillende therapeuten en professionals opgeleid en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van richtlijnen voor de behandeling van trauma. Zijn werk heeft een blijvende impact gehad op de manier waarop trauma wordt begrepen en behandeld.

8. Kritieken en controverses rondom Bessel van der Kolk’s werk

Zoals bij elk prominent figuur in een vakgebied, is er ook kritiek en controverse rondom het werk van Bessel van der Kolk. Sommige critici hebben kritiek op zijn benadering van traumabehandeling en stellen dat zijn standpunten niet voldoende wetenschappelijk onderbouwd zijn.

Het is belangrijk om het werk van Bessel van der Kolk kritisch te benaderen en zijn ideeën te vergelijken met andere standpunten en onderzoeken. Dit biedt een evenwichtige en uitgebreide kijk op het onderwerp.

9. Andere relevante bronnen en podcasts over Bessel van der Kolk

Als je meer wilt weten over het werk van Bessel van der Kolk, zijn er verschillende andere bronnen en podcasts beschikbaar die zijn ideeën en inzichten verkennen. Enkele van deze bronnen zijn:

– TED Talk: Bessel van der Kolk heeft een TED Talk gegeven met de titel “The Body Keeps the Score”. In deze talk deelt hij zijn inzichten over trauma en hoe het lichaam de score bijhoudt.
– Bessel van der Kolk’s website: Op de website van Bessel van der Kolk vind je informatie over zijn boeken, lezingen en andere bronnen die hij heeft gedeeld.
– Podcasts: Er zijn verschillende podcasts beschikbaar waarin Bessel van der Kolk wordt geïnterviewd en zijn werk wordt besproken. Enkele van deze podcasts zijn “Return to Base Podcast”, “Being Well Podcast” en “Our Bodies Keep Score”.

Het luisteren naar deze podcasts en het lezen van andere bronnen kan je helpen om een dieper inzicht te krijgen in het werk van Bessel van der Kolk en kan nuttige aanvullende informatie bieden.

Veelgestelde vragen

Wat is de TED Talk van Bessel van der Kolk?

De TED Talk van Bessel van der Kolk heet “The Body Keeps the Score”. In deze talk bespreekt hij de impact van trauma op het lichaam en de hersenen en legt hij uit hoe het lichaam trauma opslaat.

Waar kan ik meer informatie vinden over Bessel van der Kolk?

Meer informatie over Bessel van der Kolk is te vinden op zijn website, waar hij details deelt over zijn boeken, lezingen en andere bronnen.

Wat is hypervigilantie in relatie tot Bessel van der Kolk?

Hypervigilantie is een symptoom van PTSS waarbij een persoon een constante en overmatige staat van alertheid en waakzaamheid ervaart. Bessel van der Kolk heeft onderzoek gedaan naar de impact van trauma en legt uit hoe trauma kan leiden tot hypervigilantie.

Wat is trauma volgens Bessel van der Kolk?

Bessel van der Kolk definieert trauma als een overweldigende ervaring die de natuurlijke vermogens van een persoon om te reageren en te herstellen verstoort. Hij benadrukt dat trauma niet alleen psychologische gevolgen heeft, maar ook fysieke veranderingen in het lichaam en de hersenen veroorzaakt.

Hoe kan het lichaam worden ontgift van trauma volgens Bessel van der Kolk?

Bessel van der Kolk onderzoekt verschillende therapieën en technieken om het lichaam te “ontgiften” van trauma, zoals lichaamsgerichte therapieën, meditatie en yoga. Deze benaderingen stellen mensen in staat om contact te maken met hun lichaam en spanning en blokkades los te laten die zijn ontstaan als gevolg van trauma.

Wat kunnen we verwachten van Bessel van der Kolk in 2023?

Het is niet mogelijk om specifiek te voorspellen wat we kunnen verwachten van Bessel van der Kolk in 2023. Hij blijft echter actief zijn werk voortzetten, onderzoek te doen en zijn inzichten te delen via zijn boeken, lezingen en andere kanalen. Het is waarschijnlijk dat hij blijft bijdragen aan het begrip en de behandeling van trauma.

Categories: Delen 54 Podcast Bessel Van Der Kolk

Bessel van der Kolk — How Trauma Lodges in the Body, Revisited
Bessel van der Kolk — How Trauma Lodges in the Body, Revisited

Ted Talk Bessel Van Der Kolk

TED Talk: Bessel van der Kolk – Het Lichaam Houdt de Score

Introductie

In de hedendaagse maatschappij worden we steeds bewuster van het belang van geestelijke gezondheid en het begrijpen van trauma. Een van de belangrijkste sprekers op dit gebied is Bessel van der Kolk, een Nederlandse psychiater en deskundige op het gebied van trauma en de effecten ervan op het lichaam en de geest. In zijn beroemde TED Talk, getiteld “Het Lichaam Houdt de Score”, deelt Van der Kolk zijn inzichten en wetenschappelijk onderzoek over trauma en biedt hij hoop op herstel voor degenen die ermee worstelen. Dit artikel zal dieper ingaan op zijn TED Talk en de belangrijkste concepten en principes uitleggen.

Het Lichaam Houdt de Score

In zijn TED Talk legt Bessel van der Kolk uit hoe trauma invloed heeft op het lichaam en de geest. Hij begint zijn presentatie door te benadrukken dat stress en trauma niet alleen psychologische problemen zijn, maar ook fysieke gevolgen hebben. Hij legt uit dat traumatische ervaringen veranderingen veroorzaken in de hersenen, het zenuwstelsel en zelfs het immuunsysteem.

Van der Kolk benadrukt ook het belang van lichaamsgerichte therapieën bij het behandelen van trauma. Hij bespreekt verschillende benaderingen, zoals yoga, mindful meditatie en andere vormen van lichaamsbeweging, die allemaal nuttig kunnen zijn bij het herstellen van de effecten van trauma. Hij benadrukt het belang van het herstellen van het gevoel van veiligheid in het lichaam en het bewust worden van de sensaties die verband houden met trauma.

Het herstellen van het lichaamsgevoel en veerkracht is een cruciaal onderdeel van het herstelproces, maar Van der Kolk benadrukt ook dat traditionele therapeutische benaderingen, zoals praattherapie, nog steeds waardevol kunnen zijn. Hij spoort therapeuten aan om trauma niet alleen te benaderen vanuit een puur cognitieve of verbale benadering, maar ook om aandacht te besteden aan het lichaam en de ervaringen die daar worden vastgehouden.

Veelgestelde vragen (FAQs)

1. Wat is de boodschap van Bessel van der Kolk in zijn TED Talk?

De boodschap van Bessel van der Kolk in zijn TED Talk is dat trauma niet alleen invloed heeft op onze geest, maar ook op ons lichaam. Hij benadrukt het belang van lichaamsgerichte therapieën bij het behandelen van trauma en het herstellen van het gevoel van veiligheid in het lichaam.

2. Welke therapieën raadt Bessel van der Kolk aan voor het behandelen van trauma?

Bessel van der Kolk raadt verschillende therapieën aan voor het behandelen van trauma, waaronder yoga, mindful meditatie en andere vormen van lichaamsbeweging. Hij benadrukt het belang van het herstellen van het lichaamsgevoel en het bewustzijn van de sensaties die verband houden met trauma.

3. Wat zijn de fysieke gevolgen van trauma volgens Bessel van der Kolk?

Volgens Bessel van der Kolk veroorzaakt trauma veranderingen in de hersenen, het zenuwstelsel en zelfs het immuunsysteem. Hij benadrukt dat stress en trauma niet alleen psychologische problemen zijn, maar ook fysieke gevolgen hebben.

4. Is praattherapie nog steeds waardevol bij de behandeling van trauma?

Ja, praattherapie is nog steeds waardevol bij de behandeling van trauma. Bessel van der Kolk spoort therapeuten echter aan om trauma niet alleen vanuit een puur cognitieve of verbale benadering te benaderen, maar ook aandacht te besteden aan het lichaam en de ervaringen die daar worden vastgehouden.

Conclusie

Bessel van der Kolk’s TED Talk “Het Lichaam Houdt de Score” biedt waardevolle inzichten en wetenschappelijk onderzoek op het gebied van trauma en het herstelproces. Zijn benadering van lichaamsgerichte therapieën en het belang van het herstellen van het lichaamsgevoel hebben geleid tot nieuwe inzichten en benaderingen in de behandeling van trauma. Door zijn TED Talk kunnen we een dieper begrip krijgen van de effecten van trauma op zowel het lichaam als de geest, en biedt het hoop op herstel voor degenen die ermee worstelen.

Bronnen:
– Bessel van der Kolk, MD | The Body Keeps the Score Good …
– Bessel van der Kolk – How Trauma Lodges in the Body …
– Return to Base Podcast Ep. #1: Bessel van der Kolk
– Treating Trauma – Dr. Bessel van der Kolk
– Our Bodies Keep Score
– The Body Keeps The Score. Bessel A. van der Kolk, M.D.

Bessel Van Der Kolk Website

Bessel van der Kolk Website: Een diepgaande gids en informatieve bron

Introductie

In de wereld van geestelijke gezondheid hebben professionals zoals therapeuten, psychiaters en onderzoekers hun expertise en kennis gebruikt om de complexiteit van trauma en de impact ervan op het lichaam te begrijpen. Een vooraanstaande figuur op dit gebied is Bessel van der Kolk. Zijn website, die uitgebreide informatie biedt over traumagerelateerde aandoeningen en behandelingen, is een onschatbare bron voor zowel professionals als het brede publiek. In dit artikel zullen we dieper ingaan op de Bessel van der Kolk-website, de beschikbare bronnen en hoe het kan bijdragen aan het vergroten van ons begrip van trauma en herstel.

Over Bessel van der Kolk

Bessel van der Kolk is een Nederlandse psychiater en pionier op het gebied van traumagerelateerde aandoeningen. Hij heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de effecten van trauma op het menselijk lichaam en heeft verschillende therapeutische benaderingen ontwikkeld om slachtoffers van trauma te helpen bij hun herstel. Van der Kolk heeft ook talloze publicaties op zijn naam staan en is een veelgevraagde spreker op internationale conferenties.

De Bessel van der Kolk-website

De website van Bessel van der Kolk is een bron van uitgebreide informatie over traumagerelateerde aandoeningen, behandelingen en herstel. Deze website biedt toegang tot een schat aan artikelen, onderzoek, interviews en andere bronnen die een diepgaand begrip van trauma bevorderen. Bezoekers kunnen ook informatie vinden over de boeken die Van der Kolk heeft geschreven, evenals informatie over zijn workshops en lezingen.

Onderwerpen op de website

De Bessel van der Kolk-website behandelt een breed scala aan onderwerpen met betrekking tot trauma en herstel. Enkele van de belangrijkste onderwerpen die aan bod komen zijn:

1. Traumatische stoornissen: Van der Kolk legt uit wat traumatische stoornissen zijn, zoals posttraumatische stressstoornis (PTSS), dissociatieve stoornissen en traumatische hechtingsstoornissen. Hij beschrijft de symptomen en effecten van deze stoornissen op het dagelijks leven van mensen.

2. Het lichaam en trauma: Deze sectie legt de nadruk op hoe trauma het lichaam beïnvloedt. Van der Kolk beschrijft hoe het autonome zenuwstelsel reageert op trauma en behandelt verschillende fysieke manifestaties van trauma, zoals chronische pijn, vermoeidheid en somatische klachten.

3. Behandeling van trauma: Van der Kolk introduceert verschillende therapeutische benaderingen en behandelingstechnieken die effectief zijn gebleken bij het helpen van mensen met traumagerelateerde aandoeningen. Hij bespreekt zowel traditionele methoden zoals cognitieve gedragstherapie als innovatieve benaderingen zoals lichaamsgerichte therapie en EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing).

4. Onderzoek en inzichten: Deze sectie van de website geeft toegang tot uitgebreid onderzoek en waardevolle inzichten op het gebied van trauma. Van der Kolk deelt de nieuwste wetenschappelijke bevindingen en onderzoeken die ons begrip van trauma verder vergroten.

Gebruik van bronnen en referenties

In zijn artikelen en publicaties verwijst Van der Kolk regelmatig naar betrouwbare bronnen en referentiematerialen. Door gebruik te maken van officiële wetenschappelijke studies, peer-reviewed onderzoeken en andere gerenommeerde bronnen, versterkt hij de geloofwaardigheid van zijn werk en biedt hij zijn lezers nauwkeurige en up-to-date informatie.

FAQ (Veelgestelde vragen)

1. Wie kan de Bessel van der Kolk-website bezoeken?
De Bessel van der Kolk-website is toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is in het begrijpen van trauma en het herstelproces. Of je nu een professional in de geestelijke gezondheidszorg bent, een student bent die meer wil leren over dit onderwerp, of een individu dat zelf traumatische ervaringen heeft gehad, de website biedt waardevolle informatie voor iedereen.

2. Kan ik contact opnemen met Bessel van der Kolk via de website?
Helaas is er geen rechtstreeks contactformulier of e-mailadres beschikbaar op de website. Als je specifieke vragen hebt voor Bessel van der Kolk, is het mogelijk om deel te nemen aan zijn workshops of lezingen waar je de kans krijgt om met hem te communiceren.

3. Biedt de website informatie in andere talen dan Nederlands?
Momenteel is de website voornamelijk in het Nederlands beschikbaar. Er zijn echter vertalingen van zijn boeken beschikbaar in verschillende talen, waaronder Engels, Spaans en Frans.

Conclusie

De Bessel van der Kolk-website is een waardevolle bron voor degenen die geïnteresseerd zijn in het begrijpen van trauma en de impact ervan op het lichaam. Met uitgebreide informatie, onderzoek en behandelingsopties helpt de website zowel professionals als het brede publiek hun kennis over dit onderwerp te vergroten. Door het bieden van betrouwbare en diepgaande informatie draagt de Bessel van der Kolk-website bij aan het vergroten van ons begrip van trauma en bevordert het herstel.

Bessel Van Der Kolk Hypervigilance

Bessel van der Kolk: Hypervigilantie – Een Diepgaande Informatieve Gids

Inleiding

Hypervigilantie is een term die wordt gebruikt om een verhoogde staat van toegenomen waakzaamheid en prikkelbaarheid te beschrijven. Het wordt geassocieerd met posttraumatische stressstoornis (PTSS) en andere psychische aandoeningen. Dr. Bessel van der Kolk is een vooraanstaand expert op het gebied van PTSS en heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar het begrijpen en behandelen van hypervigilantie. Dit artikel zal diepgaande informatie bieden over het onderwerp, zodat lezers een beter begrip krijgen van hypervigilantie en de rol die Van der Kolk hierin heeft gespeeld.

Informatie over Bessel van der Kolk

Dr. Bessel van der Kolk is een Nederlandse psychiater en expert op het gebied van trauma en PTSS. Hij heeft vele jaren gewerkt om het begrip van trauma en de gevolgen ervan voor het lichaam en de geest te vergroten. Van der Kolk heeft verschillende boeken geschreven, waaronder “The Body Keeps the Score”, een baanbrekend werk dat veel erkenning heeft gekregen in het veld. Hij heeft ook talloze lezingen en presentaties gegeven over het onderwerp trauma en PTSS. Door zijn werk heeft hij mensen over de hele wereld geholpen om trauma beter te begrijpen en effectievere behandelmethoden te ontwikkelen.

Hypervigilantie en Posttraumatische Stressstoornis (PTSS)

Hypervigilantie wordt vaak geassocieerd met PTSS, een psychische aandoening die optreedt als reactie op een traumatische gebeurtenis. Mensen met PTSS hebben vaak last van herinneringen en flashbacks aan het trauma, en ervaren een verhoogde staat van angst en stress. Een van de symptomen van PTSS is hypervigilantie, waarbij iemand voortdurend alert is op mogelijke dreigingen in hun omgeving.

Hypervigilantie kan leiden tot een breed scala aan symptomen, waaronder verhoogde prikkelbaarheid, overgevoeligheid voor stimuli, gevoelens van constante dreiging en problemen met slapen. Het kan iemands dagelijks functioneren belemmeren en een negatieve invloed hebben op hun kwaliteit van leven.

Bessel van der Kolk en Traumabehandeling

Dr. Bessel van der Kolk heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar trauma en de impact ervan op het lichaam en de geest. Hij heeft een holistische benadering ontwikkeld voor traumabehandeling, waarbij hij therapieën gebruikt die gericht zijn op het herstellen van de verbinding tussen het lichaam en de geest. Dit omvat onder andere technieken zoals EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing) en neurofeedback.

Van der Kolk benadrukt het belang van lichaamsgerichte benaderingen bij de behandeling van trauma, zoals yoga, mindfulness en sensorimotorische therapie. Hij gelooft dat het verwerken van trauma niet alleen cognitief, maar ook fysiek moet plaatsvinden om een volledig herstel te bevorderen.

FAQ

1. Wat is hypervigilantie?

Hypervigilantie is een verhoogde staat van waakzaamheid en prikkelbaarheid die wordt geassocieerd met PTSS en andere psychische aandoeningen. Mensen met hypervigilantie zijn voortdurend alert op mogelijke dreigingen in hun omgeving.

2. Wat zijn de symptomen van hypervigilantie?

Symptomen van hypervigilantie kunnen zijn: verhoogde prikkelbaarheid, overgevoeligheid voor stimuli, gevoelens van constante dreiging en problemen met slapen.

3. Wat is de relatie tussen hypervigilantie en PTSS?

Hypervigilantie is een van de symptomen van PTSS. Mensen met PTSS kunnen last hebben van herinneringen en flashbacks aan het trauma, en ervaren een verhoogde staat van angst en stress.

4. Welke behandelingen zijn er voor hypervigilantie?

Behandelingen voor hypervigilantie kunnen onder andere bestaan uit therapieën zoals EMDR, neurofeedback, yoga, mindfulness en sensorimotorische therapie. Het doel is om de verbinding tussen het lichaam en de geest te herstellen en het trauma te verwerken.

Conclusie

Hypervigilantie is een belangrijk symptoom van PTSS en wordt geassocieerd met verhoogde waakzaamheid en prikkelbaarheid. Dr. Bessel van der Kolk, een vooraanstaand expert op het gebied van trauma en PTSS, heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar hypervigilantie en heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van effectieve behandelmethoden. Door zijn werk hebben veel mensen wereldwijd een beter begrip gekregen van trauma en zijn ze in staat geweest om herstel te bevorderen. Het is belangrijk om meer bewustzijn te creëren rond hypervigilantie en de impact ervan op het welzijn van mensen.

Top 26 podcast bessel van der kolk

This Will Change How You Think About Trauma | Dr. Bessel Van Der Kolk,  Being Well Podcast - Youtube
This Will Change How You Think About Trauma | Dr. Bessel Van Der Kolk, Being Well Podcast – Youtube
73 – Keen On Yoga Podcast With Bessel Van Der Kolk - Youtube
73 – Keen On Yoga Podcast With Bessel Van Der Kolk – Youtube
Your Body Keeps The Score: Unwinding Trauma With Dr. Bessel Van Der Kolk -  Youtube
Your Body Keeps The Score: Unwinding Trauma With Dr. Bessel Van Der Kolk – Youtube
Bessel Van Der Kolk About Trauma | Esoterra Podcast - Youtube
Bessel Van Der Kolk About Trauma | Esoterra Podcast – Youtube
86 Dr Bessel Van Der Kolk Explains How Trauma Impacts Us And How We Can  Recover. - Youtube
86 Dr Bessel Van Der Kolk Explains How Trauma Impacts Us And How We Can Recover. – Youtube
Bessel Van Der Kolk Unboxing | The Body Keeps The Score Understanding &  Healing From Trauma | The Story Box
Bessel Van Der Kolk Unboxing | The Body Keeps The Score Understanding & Healing From Trauma | The Story Box
Bessel Van Der Kolk, Md | The Body Keeps The Score - Good Life Project |  Acast
Bessel Van Der Kolk, Md | The Body Keeps The Score – Good Life Project | Acast

See more here: huongrung.net

Learn more about the topic podcast bessel van der kolk.

See more: https://huongrung.net/category/kind-gezin/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *