Chuyển tới nội dung
Trang chủ » Hoe Maak Je De Passe Compose? Een Stapsgewijze Uitleg In Het Nederlands.

Hoe Maak Je De Passe Compose? Een Stapsgewijze Uitleg In Het Nederlands.

DE PASSÉ COMPOSÉ (uitleg, voorbeelden, oefening)

Hoe Maak Je De Passe Compose? Een Stapsgewijze Uitleg In Het Nederlands.

De Passé Composé (Uitleg, Voorbeelden, Oefening)

Keywords searched by users: hoe maak je de passe compose passé composé vervoegen, passé composé voorbeeld, passé composé uitzonderingen, passé composé oefenen, passé composé nederlands, passé composé onregelmatige ww, passé composé huisje van être, passé composé avoir

Hoe maak je de passé composé in Nederlands

De passé composé is een belangrijke tijd in de Franse grammatica. Het wordt gebruikt om voltooide acties in het verleden uit te drukken. In het Nederlands komt dit overeen met de voltooide tijd. Het begrijpen van de passé composé en het correct vervoegen ervan is essentieel voor het vormen van zinnen en het communiceren in het Frans. In dit artikel zullen we stap voor stap uitleggen hoe je de passé composé kunt vervoegen, inclusief zowel regelmatige als onregelmatige werkwoorden. We zullen ook de verschillen tussen de passé composé en de imparfait uitleggen, evenals enkele uitzonderingen en onregelmatigheden bij het vervoegen van de passé composé.

Wat is de passé composé?

De passé composé is een samengestelde tijd in de Franse grammatica. Het wordt gebruikt om acties of gebeurtenissen uit het verleden aan te duiden die op een specifiek moment zijn gebeurd en al zijn voltooid. In het Nederlands komt dit overeen met de voltooide tijd, bijvoorbeeld “ik heb gelezen” of “jij bent gegaan”. De passé composé wordt gevormd door het hulpwerkwoord avoir (hebben) of être (zijn) in de tegenwoordige tijd te combineren met het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord.

Hoe vervoeg je de passé composé met être?

Om de passé composé te vervoegen met être, moet je rekening houden met het geslacht en het aantal van het onderwerp. Hier zijn de stappen om de passé composé met être te vervoegen:

 1. Kies het juiste hulpwerkwoord être, afhankelijk van het hoofdwerkwoord dat je gebruikt.
 2. Pas het hulpwerkwoord être aan in de tegenwoordige tijd, afhankelijk van het onderwerp. Bijvoorbeeld: je suis (ik ben), tu es (jij bent), il/elle/on est (hij/zij/men is), nous sommes (wij zijn), vous êtes (jullie zijn), ils/elles sont (zij zijn).
 3. Vorm het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Voeg -é toe aan een werkwoord dat eindigt op -er, -i aan een werkwoord dat eindigt op -ir en -u aan een werkwoord dat eindigt op -re.
 4. Maak het voltooide deelwoord overeenkomstig in geslacht en aantal met het onderwerp. Voeg een extra -e toe voor vrouwelijke onderwerpen en voeg een extra -s toe voor meervoudige onderwerpen.

Hoe vervoeg je de passé composé met avoir?

De meeste werkwoorden in de passé composé worden vervoegd met het hulpwerkwoord avoir. Hier zijn de stappen om de passé composé met avoir te vervoegen:

 1. Kies het juiste hulpwerkwoord avoir, ongeacht het hoofdwerkwoord dat je gebruikt.
 2. Pas het hulpwerkwoord avoir aan in de tegenwoordige tijd, afhankelijk van het onderwerp. Bijvoorbeeld: j’ai (ik heb), tu as (jij hebt), il/elle/on a (hij/zij/men heeft), nous avons (wij hebben), vous avez (jullie hebben), ils/elles ont (zij hebben).
 3. Vorm het voltooid deelwoord van het hoofdwerkwoord. Voeg -é toe aan een werkwoord dat eindigt op -er, -i aan een werkwoord dat eindigt op -ir en -u aan een werkwoord dat eindigt op -re.
 4. Laat het voltooide deelwoord ongewijzigd in geslacht en aantal.

Hoe vorm je het voltooid deelwoord?

Het voltooid deelwoord wordt gebruikt om de passé composé te vormen en kan regelmatig of onregelmatig zijn. Hier zijn de basisregels voor het vormen van het voltooid deelwoord:

Voor regelmatige werkwoorden:

 • Voeg -é toe aan een werkwoord dat eindigt op -er, zoals “parler” (praten) wordt “parlé” (gepraat).
 • Voeg -i toe aan een werkwoord dat eindigt op -ir, zoals “finir” (eindigen) wordt “fini” (geëindigd).
 • Voeg -u toe aan een werkwoord dat eindigt op -re, zoals “vendre” (verkopen) wordt “vendu” (verkocht).

Voor onregelmatige werkwoorden moet je de specifieke vormen van het voltooid deelwoord leren. Sommige veelvoorkomende onregelmatige werkwoorden zijn:

 • Être: été (geweest)
 • Avoir: eu (gehad)
 • Faire: fait (gedaan)
 • Aller: allé(e)(s) (gegaan)
 • Venir: venu(e)(s) (gekomen)

Het gebruik van het voltooid deelwoord in de passé composé

Het voltooid deelwoord is een essentieel onderdeel van de passé composé en moet overeenkomen met het onderwerp van de zin in geslacht en aantal. Hier zijn enkele voorbeelden van het gebruik van het voltooid deelwoord in de passé composé:

 • Ik heb gelezen – J’ai lu
 • Zij is gegaan – Elle est allée
 • Wij hebben geslapen – Nous avons dormi

Let op dat het voltooide deelwoord het onderwerp moet aanvullen. Bijvoorbeeld, als het onderwerp vrouwelijk is, moet het voltooide deelwoord een extra -e bevatten, en als het onderwerp meervoudig is, moet het voltooide deelwoord een extra -s bevatten. Bijvoorbeeld:

 • Ik heb de brief geschreven – J’ai écrit la lettre (vrouwelijk onderwerp)
 • Wij hebben de boeken gelezen – Nous avons lu les livres (meervoudig onderwerp)

Het gebruik van de passé composé in verschillende situaties

De passé composé wordt gebruikt om voltooide acties in het verleden uit te drukken. Hier zijn enkele voorbeelden van wanneer de passé composé wordt gebruikt:

 • Om een specifieke actie of gebeurtenis in het verleden te beschrijven: “Ik heb gisteren een film gekeken” – J’ai regardé un film hier.
 • Om een opeenvolging van gebeurtenissen in het verleden te beschrijven: “Ik ben gaan winkelen en daarna heb ik geluncht” – Je suis allé(e) faire des courses et ensuite j’ai déjeuné.
 • Om een tijdsperiode uit het verleden aan te geven: “Hij heeft vijf jaar in Parijs gewoond” – Il a habité à Paris pendant cinq ans.
 • Om een gewoonte in het verleden aan te geven: “Vroeger gingen we vaak naar het strand” – Avant, nous allions souvent à la plage.

Verschillen tussen de passé composé en imparfait

De passé composé en de imparfait zijn beide verleden tijden in het Frans, maar ze worden in verschillende situaties gebruikt. De passé composé wordt gebruikt voor specifieke afgeronde acties in het verleden, terwijl de imparfait wordt gebruikt voor langdurige of voortdurende acties in het verleden. Hier zijn enkele verschillen tussen de twee tijden:

Passé composé:

 • Geeft een specifieke actie of gebeurtenis aan die is voltooid.
 • Wordt gebruikt om een afgeronde tijdsperiode aan te geven.
 • Wordt vaak gebruikt in combinatie met een specifiek tijdsbepaling.

Imparfait:

 • Geeft een voortdurende of herhaalde actie in het verleden aan.
 • Wordt gebruikt om een doorlopende tijdsperiode aan te geven.
 • Wordt vaak gebruikt om achtergrondinformatie te beschrijven.

Uitzonderingen en onregelmatigheden bij het vervoegen van de passé composé

Hoewel de meeste werkwoorden in de passé composé regelmatig worden vervoegd, zijn er enkele uitzonderingen en onregelmatigheden. Hier zijn enkele voorbeelden van werkwoorden die onregelmatig worden vervoegd in de passé composé:

 • Être: J’ai été (ik ben geweest)
 • Avoir: J’ai eu (ik heb gehad)
 • Faire: J’ai fait (ik heb gedaan)
 • Aller: Je suis allé(e) (ik ben gegaan)
 • Venir: Je suis venu(e) (ik ben gekomen)

Voor deze werkwoorden moet je de specifieke vormen van de passé composé leren, omdat ze niet volgens de regelmatige vervoeging plaatsvinden.

De passé simple: werkwoorden die eindigen op -ir en -er in het Frans

Naast de passé composé is er nog een andere verleden tijd in het Frans, namelijk de passé simple. De

Categories: Samenvatting 18 Hoe Maak Je De Passe Compose

DE PASSÉ COMPOSÉ (uitleg, voorbeelden, oefening)
DE PASSÉ COMPOSÉ (uitleg, voorbeelden, oefening)

Voor het vervoegen van le passé composé heb je een hulpwerkwoord nodig (zijn of hebben) en een voltooid deelwoord. Het hulpwerkwoord (être/avoir) is altijd vervoegd. Kortom: le passé composé = hulpwerkwoord + voltooid deelwoord.Le passé composé is de werkwoordsvorm die we in het Nederlands kennen als de voltooid tegenwoordige tijd. Een voorbeeld hiervan in het Nederlands is bijvoorbeeld: “Ik heb gelopen.” Zoals je in dit voorbeeld kunt zien bestaat de voltooid tegenwoordige tijd uit twee werkwoorden: “heb” en “gelopen”.Hoe vorm je de participe passé? De participe passé of het voltooid deelwoord vorm je door de stam van het werkwoord te nemen en daar de juiste uitgang aan te plakken. Parce que Maître Gims avait parlé à la serveuse, sa copine était jalouse. Omdat Maître Gims met de serveerster had gepraat, was zijn vriendin jaloers.

Wat Is Passé Composé Voorbeeld?

Wat is een voorbeeld van passé composé? Le passé composé is een werkwoordstijd die in het Nederlands bekend staat als de voltooid tegenwoordige tijd. In het Nederlands is een voorbeeld hiervan: “Ik heb gelopen.” Zoals je in dit voorbeeld kunt zien, bestaat de voltooid tegenwoordige tijd uit twee werkwoorden, namelijk “heb” en “gelopen”.

Hoe Maak Je De Participe Passé?

Hoe maak je de Participe passé?
De Participe passé, ook wel het voltooide deelwoord genoemd, maak je door de stam van het werkwoord te nemen en daar de juiste uitgang aan toe te voegen. Bijvoorbeeld: als Maître Gims met de serveerster had gepraat, zou zijn vriendin jaloers zijn geweest.

Hoe Pas Je De Passé Composé Toe?

Hoe pas je de passé composé toe?

De passé composé, ook wel de voltooide tegenwoordige tijd genoemd, wordt gebruikt in de Franse taal om handelingen of gebeurtenissen in het verleden uit te drukken die zijn voltooid. Om de passé composé toe te passen, moet je een hulpwerkwoord (hebben of zijn) gebruiken in de tegenwoordige tijd samen met het voltooid deelwoord van het werkwoord dat je wilt uitdrukken. Bijvoorbeeld: Ik heb een boek gelezen. In deze zin is “heb gelezen” het voltooid deelwoord van het werkwoord “lezen” en wordt het samen met het hulpwerkwoord “hebben” gebruikt om aan te geven dat de handeling van het boek lezen in het verleden is voltooid.

(Opmerking: Het is belangrijk om op te merken dat het gebruik van “hebben” of “zijn” als hulpwerkwoord afhangt van het werkwoord dat je wilt uitdrukken. Sommige werkwoorden vereisen “hebben” als hulpwerkwoord, terwijl andere werkwoorden “zijn” vereisen.)

Top 32 hoe maak je de passe compose

Passé Composé Deel 1 Hoe Maak Ik De Passé Composé - Youtube
Passé Composé Deel 1 Hoe Maak Ik De Passé Composé – Youtube
Passé-Composé Met
Passé-Composé Met “Avoir” – Youtube
Uitleg Passé-Composé Werkwoorden Op -Er - Youtube
Uitleg Passé-Composé Werkwoorden Op -Er – Youtube
Frans - De Passé Composé Vervoegd Met Etre - Youtube
Frans – De Passé Composé Vervoegd Met Etre – Youtube
Le Passé Composé (De Voltooid Tegenwoordige Tijd) - Grammatica Frans (Eindexamen Havo & Vwo) - Youtube
Le Passé Composé (De Voltooid Tegenwoordige Tijd) – Grammatica Frans (Eindexamen Havo & Vwo) – Youtube

See more here: huongrung.net

Learn more about the topic hoe maak je de passe compose.

See more: huongrung.net/category/kind-gezin

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *